מהדורת דצמבר 2015

עדכונים שוטפים

צריכת בשר מעובד והתפתחות מחלות ממאירות - נייר עמדה חדש

ארגון רופאי בריאות הציבור בקיום דיון ציבורי אשר יבהיר את הנתונים ויאפשר לציבור לקבל החלטה מושכלת ואישית בנושא צריכת בשר לסוגיו השונים. כמו כן, ממליץ הארגון לבצע מחקר על בסיס נתוני האוכלוסייה הישראלית על גווניה השונים, על מנת לבדוק אם הקשר שנמצא במחקר הבינלאומי תקף גם בהתחשב בהרגלי הכשרות ובמאפייני התזונה האתניים בישראל. לצפייה בנייר העמדה