מהדורת דצמבר 2015

עדכונים שוטפים

הרופאים מוזמנים להמליץ על מועמדים לקבלת אות אומ"ץ בתחום הרפואה

תנועת אומ"ץ בשיתוף עם הסתדרות הרפואית בישראל פונות לציבור הרחב בבקשה להמליץ על מועמדים מתאימים לקבלת אות אומ"ץ בתחום הרפואה לשנת 2016.

האותות יוענקו על פי הקריטריונים הבאים:

  1. איש/אשת מופת שמשמש/ת דוגמא אישית בהתנהלותו/ה יוצאת הדופן, שממנה יצאו נשכרים ענף הרפואה  וציבור החולים; 
  2. רופא/ה שפעל/ה מעל ומעבר למען ציבור חוליו/ה מעבר לשבועת הרופא, והביא/ה כבוד לענף הרפואה;
  3. אדם ו/או עובד/ת ציבור שפעל/ה מעל ומעבר למען ציבור החולים או למערכת הרפואית בכללותה;
  4. איש/ה או גוף רפואי שפעלו בחדשנות ובדרכים מקוריות על מנת לקדם את ענף הרפואה; 
  5. רופא/ה או קבוצת רופאים שפעלו בהומניות ובהתנדבות מחוץ לגבולות המדינה והגישו סיוע רפואי חיוני לאוכלוסיות פגועות;
  6. מוסד רפואי המשמש דוגמא בהתנהלותו הרפואית והארגונית;
  7. גוף ציבורי שפועל למען אוכלוסייה של נפגעים.

בראש ועדת השופטים הציבורית עומדת ס"נ בית המשפט המחוזי בת"א השופטת (בדימוס) ד"ר עדנה קפלן הגלר

מועד אחרון להגשת ההמלצות: 15.1.2016

יש להגיש את ההמלצות למועמדים מודפסות (ולא בכתב יד).

על הממליץ/ה לציין את שמו/שמה, כתובת, מספר זהות ומספר הטלפון וכן את ושם המומלץ/ת ופרטיו/ה האישיים ונימוקי ההמלצה.

את ההמלצה יש לשלוח לכתובת: ת.ד 191 ת"א 6100101, בפקס 03-5600469 או במייל office@ometz.org.il

האותות יוענקו באירוע חגיגי שייערך ב-14.3.2016 באולם מוזיאון א"י בתל אביב.