מהדורת דצמבר 2015

הלשכה לאתיקה

הושק הקוד האתי של הר"י עם חברות תיירות המרפא

ב-23.11.2015 הושק הקוד האתי המשותף של ההסתדרות הרפואית עם חברות תיירות המרפא. הקוד נכתב במטרה להסדיר את שיתוף הפעולה בין הרופאים לנציגי החברות ולעגן כללים שיבטיחו את שימור עקרונות האתיקה הרפואית, הן כלפי התיירים והן כלפי המטופלים אזרחי המדינה, תוך מתן שירותי רפואה איכותיים ושמירת המוניטין של הרפואה הישראלית.
לקריאת האמנה