מהדורת דצמבר 2015

חדשות הר"י

מצוקה כלכלית של בתי החולים הציבוריים

לקראת דיון בוועדת הבריאות בנושא גירעון בתי החולים של שירותי בריאות כללית שהיה אמור להתקיים ב- 16.12, שלח יו"ר הר"י מכתב לשר הבריאות ושר האוצר בו הוא קורא להם לשנות את מגמת ההזנחה התקציבית של מערכת הבריאות:

מערכת הבריאות במדינת ישראל סובלת ממחסור במשאבים. על פי הידוע בעולם, על מנת לספק רפואה מודרנית, יש צורך בהשקעה בבריאות בגובה של כ-4,000 דולר PPP לתושב בשנה, כפי שזה קיים במדינות אירופה (בארה"ב ההשקעה עולה על 7,000 דולר PPP).

במדינת ישראל השקעה בבריאות לא עולה על 2,500 דולר PPP. המשמעות היא שעקב מחסור במשאבים כל נותני הטיפול הרפואי חייבים לחסוך בהוצאות חיוניות.

הרפואה הישראלית מזכירה זירת הקרב, בה נלחמים קופות החולים ובתי החולים, אלה באלה ואף בינם לבין עצמם. מלחמה זו מתנהלת לעתים על גבם של החולים.

הרפואה הולכת ומתייקרת, כל יום מופיעות טכנולוגיות חדשות ותרופות חדשות, יותר ויותר יקרות.  

ממשלות ישראל לדורותיהן אשמות בכך שלא שמו את בריאות התושבים במקום הראוי לה והחולים משלמים על כך את המחיר יום-יום, שעה-שעה.

למעשה, כל בית חולים במדינת ישראל סובל מגרעון. הגרעון השנתי של בתי החולים הממשלתיים מגיע ל-2.5 מיליארד שקל בשנה, של בתי החולים של הכללית ל- 1.5 מיליארד שקל בשנה.

ברצוני לברך את מנכ"ל משרד הבריאות שהודיע לאחרונה על מחויבותו של משרד הבריאות לכל בתי החולים הפועלים במדינת ישראל. יש להפריד מימון אשפוז מהוצאות קופות החולים. יש להגדיל את תקצוב בתי החולים.

בתי החולים בארץ זקוקים למימון ריאלי שיבטיח מתן טיפול רפואי איכותי ונגיש. על המימון להיות ייעודי ומועבר בתחילת השנה על מנת לאפשר תקצוב נכון ותכנון הפעילות של בתיה״ח. המימון חייב לכלול התייחסות לפיתוח ותשתיות, שעל המדינה לשאת בהם, לנוכח המחויבות שלה כלפי הציבור ובהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

לקריאת המכתב המלא