מהדורת דצמבר 2015

חדשות הר"י

הארכת הביטוח הסיעודי הקבוצתי בשנה נוספת

כידוע, היתה בכוונת האוצר לבטל את הביטוח הסיעודי הקבוצתי של הרופאים וקבוצות נוספות שנולד מתוך הצורך ובהיעדר חוק המסדיר את נושא הטיפול הסיעודי בישראל, (הציבור בישראל נאלץ לרכוש ביטוח סיעודי באופן עצמאי, אחרת בהגיעו חלילה למצב סיעודי כמעט כל עלויות הטיפול נופלות עליו או על משפחתו).

כדי לתת מענה לקושי המתואר, החליטה הר"י בשנת 1993 לעשות ביטוח סיעודי קבוצתי לטובת כלל חבריה באופן שיבטיח תשלום פרמיה סביר עבור פיצוי כספי חודשי מכובד בעת הצורך.

קבוצות רבות של עובדים הלכו בעקבות הר"י ועשו ביטוחים קבוצתיים דומים. כיום ישנם למעלה ממיליון אזרחים המבוטחים בביטוחים סיעודיים קבוצתיים שונים.

בזכות הביטוח הסיעודי הקבוצתי של הר"י זכו מאות רופאים ורופאות לקבל פיצוי חודשי ולממן את הטיפול הסיעודי בהם.

כיום, כל חברי וחברות הר"י, מעל 20,000 רופאים ורופאות, יודעים שהם יקבלו במצב סיעודי (חלילה) פיצוי חודשי של עד 7,376 ₪ למשך 3 שנים ועוד עד 4,215 ₪ לשנתיים נוספות.

יודגש כי הר"י חרטה על דגלה את ערך העזרה ההדדית, ולכן מממנת מכספה את קניית הביטוח לכלל החברים,

וזאת גם עבור חברים שידם אינה משגת לשלם את דמי החבר, כגון חברים עם קשיים סוציו-אקונומיים וכדומה.

בדיון סוער בכנסת בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בו הזהירה ההסתדרות הרפואית כי מדובר ב"חיסול ממוקד של חולים סיעודיים" וכי התקנות החדשות שביקש משרד האוצר להחיל כבר בתחילת שנת 2016,

תפגענה קשות בציבור הרופאים שבוטח במשך שנים רבות ביטוח סיעודי קבוצתי, הכריזה הר"י על סכסוך עבודה.

לצפייה בעמדת הר"י המלאה שהוצגה בכנסת.

לאחר דין ודברים הודיע שר האוצר על הארכת תוקפם של הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים עד סוף שנת 2016. משמעות הדבר היא שהביטוח הסיעודי הקיים של הר"י ממשיך וכל רופא החבר בהר"י נהנה ממנו מכוח חברותו בארגון.

חשוב להדגיש כי תנאי הביטוח הסיעודי הקבוצתי של הרופאים הינם תנאים ייחודיים ומיטביים ביחס לביטוחים קבוצתיים אחרים. אנו פועלים מול האוצר כדי להבטיח שהנושא יוסדר גם בהמשך באופן מיטבי עבור ציבור הרופאים.

לצפייה במכתב העדכון של יו"ר הר"י לרופאים.