מהדורת נובמבר 2015

המועצה המדעית

בחינות מתמחים

בתחילת חודש דצמבר יחלו בחינות סיום ההתמחות במקצועות העל. הודעות נשלחו לנבחנים על המועד והמיקום לבחינה. למידע נוסף ניתן לפנות למוקד הבחינות הטלפוני בטלפון: 
03-6100445.
בחודש 
דצמבר 2015 תתקיים ההרשמה לבחינות שלב ב' מועד אביב 2016. סיום ההרשמה ב-31.12.2015.