מהדורת נובמבר 2015

שכר ויחסי עבודה

עצומת הרופאים נגד פרק הבריאות בחוק ההסדרים – נשלח מכתב לשר הבריאות

22.10.2015: דיון במסגרת ועדת הבריאות וועדת הכספים של הכנסת בפרק הבריאות בחוק ההסדרים. בפרק זה ביקש משרד האוצר להטיל מגבלות על הרפואה הפרטית בישראל בשלושה צעדים: חובת תשלום למוסד הרפואי הפרטי עבור שירות במקום לרופא ישירות, קביעת כללים לאיסור הסטת מטופלים שבהם טיפל רופא במערכת הציבורית למערכת הפרטית במשך 4 עד 8 חודשים מן הטיפול האחרון במערכת הציבורית, וצמצום משמעותי עד כדי ביטול של שיטת ההחזר בביטוחי הבריאות המשלימים והפרטיים. לפרטים נוספים

15.11.2015: מאז פורסם חוק ההסדרים פעלה הר"י במישורים שונים בניסיון לבטל הגזירות שמבקשת הממשלה להשית על הרפואה הפרטית בישראל, זאת, במקום להשקיע ההשקעה המסיבית הנדרשת ברפואה הציבורית. כידוע, מסלול החקיקה בחוק ההסדרים הוא מהיר, כוחני ולא מאפשר דיון יסודי וכולל בהשלכות החקיקה על עבודת הרופאים.

לקראת ההצבעה על החוק במליאת הכנסת, פנתה הר"י לרופאים בבקשה לחתום על עצומה להוצאת פרק הבריאות מחוק ההסדרים. מכתבו של ד"ר אידלמן, יו"ר הר"י לרופאים קריאה לחתימה על עצומה

19.11.2015: מכתב לשר הבריאות, יעקב ליצמן, חתימתם של הרופאים על העצומה נגד חוק ההסדרים