מהדורת נובמבר 2015

עדכונים שוטפים

יום העיון ה-14 בהיסטוריה של מדעי הנוירולוגיה - 5.1.2016

יתקיים ביום שלישי, כ"ד בטבת, תשע"ו, 5 בינואר 2016, 

בראשות פרופ' משה פיינסוד

לחצו לתכנית הכנס

להזכירכם, הכנס פתוח לכל.