הצטרפות לארגון הרופאות בישראל

אם את רוצה להשפיע על החלטות שקשורות בעסוק ברפואה בארץ, לפעול ליצירת מסלולי הכשרה וקידום הוגנים והגיוניים
ולא רק לקבל בהכנעה החלטות של אחרים , הצטרפי לארגון הרופאות.
ההצטרפות לארגון הרופאות בישראל איננה כרוכה בתשלום.
אני מאשר\ת את הצטרפותי לארגון הרופאות בישראל:
שם פרטי
שם משפחה
תואר
ת.ז.
דרגה
תחום מומחיות/התמחות
אחר
מקום העבודה
תפקיד
טלפון בעבודה
פקס בעבודה

כתובת בעבודה \ למשלוח דואר

רחוב
מספר בית
מספר דירה
עיר
מיקוד
ת.ד.
טלפון נייד

מען אישי (למשלוח דואר)

רחוב
מספר בית
מספר דירה
עיר
מיקוד
ת.ד.
Email
נא הקלד שוב Email לאישור
ההצטרפות לארגון הרופאות בישראל שנת 2015 איננה כרוכה בתשלום דמי חבר.
ההצטרפות לארגון הרופאות בישראל פתוחה לרופאות ורופאים כאחד.
הערות
לצורך תקשורת מדויקת עמך , חובה למלא את הפרטים שמסומנים בכוכבית
מידע נוסף על ארגון הרופאות ועדכונים ניתן לקרוא בקבוצתנו בפייסבוק "ארגון הרופאות"