תוצאות חיפוש

המידע המפורסם הינו אינפורמטיבי והר"י לא אחראית לנכונות פרטי המידע.
מודעות הדרושים המתפרסמות במתחם זה הן מטעם המפרסמים ועל אחריותם בלבד.
הר"י לא תהיה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש במידע ולכל תוצאה שתיגרם למשתמש בעקבות השימוש במידע.
מחלקת האם
לא
כן
דרושים
לא
כן
מוכר להתמחות
לא
כן
התקבלו 163 תוצאות לפי חתך החיפוש שבוצע
מוסד רפואי
סוג המחלקה
המחלקה
יישוב
סוג ההכרה
1.
מחלקה
אשדוד
מלאה
3.
טיפול יום
ירושלים
סבב
5.
מחלקה
ירושלים
מלאה
6.
מרפאה
ירושלים
סבב
10.
מרפאה
ירושלים
סבב