• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  מנומטריה אנורקטלית – סטנדרטים מינימליים לביצוע  נקודות עיקריות:
  • אנמנזה בלבד היא תנאי הכרחי, אך לא מספק, לאבחנה של הפרעות בתפקוד אנורקטלי כולל עצירות, אי נקיטת צואה ׁׁׂ(דלף) וכאב אנאלי או רקטלי.
  • נדרשת בדיקה רקטלית במרפאה לפני הפנייה למנומטריה אנורקטלית.
  • במטופלים* שלא מגיבים לטיפול שמרני מומלץ להשלים בירור פיזיולוגי/אנטומי על ידי בדיקות עזר.
  • מנומטריה אנורקטלית ובדיקת פליטת בלון רקטלי, מבוצעות כחלק מהבירור הפיזיולוגי, אך קיימת שונות גדולה בביצוע הבדיקות ובדיווחן.
  • מטרת המסמך הנוכחי היא לייצר סטנדרטים מינימליים אחידים לביצוע ופענוח הבדיקות במרכזים השונים בישראל.
  *מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם, כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.

   

  מהדורת 2023