• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הנחיות לביצוע אולטרה-סאונד בהיריון


  נכתב על ידי:
  פרופ' גד מלינגר, ד"ר ורד אייזנברג, ד"ר אתי שפיגל, פרופ' ינון גלבוע, ד"ר דן ולסקי, ד"ר נילי ינאי, ד"ר אלון שרים

  בשם:
  החברה לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה 
  האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה 


  החברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה הפועלת במסגרת האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה של ההסתדרות הרפואית בישראל, הינה גוף מקצועי המייצג את חברי האיגוד העוסקים במלאכת האבחון הטרום לידתי בטכנולוגיה זו.

  אחד מתפקידי החברה הוא להבטיח רמת ביצוע בדיקות נאותה המתעדכנת עם התקדמות הידע והטכנולוגיה. החברה הוסמכה על ידי האיגוד לקבוע את הראוי להתבצע בשטח זה.

  מסמך זה, מחליף את ניירות העמדה הקודמים בנושא בדיקות אולטרה-סאונד במיילדות (נייר עמדה 8 מתאריך 1.12.2012, נספח א' לנייר עמדה מס. 6, פברואר 2000, נייר עמדה 8 [לשעבר 13] שתוקפו החל בתאריך 1 בפברואר 2007, ונספח מדידת אורך צוואר הרחם), שמטרתו, להנחות את קהילת הרופאים העוסקים בתחום זה ולקבוע סטנדרטים עדכניים של בדיקות אולטרה-סאונד בהיריון.

  ככלל, אין נייר העמדה עוסק בהכשרות ובהרשאות לביצוע בדיקות האולטרה-סאונד המפורטות במסמך. בדיקות אלו תבוצענה על ידי רופאים או טכנאיות המורשים לכך, כמפורט בחוזר משרד הבריאות 4/2013.

   

  מהדורת 2021