• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  אבחון וטיפול במחלקה לרפואה דחופה בתינוקות עד גיל 3 חודשים עם חום


  חום בילדים מהווה את הסיבה השכיחה ביותר להפניות למלר"ד. חלק ניכר מהמופנים הם תינוקות בגיל עד 3 חודשים. הליכי האבחון והטיפול בתינוק בגיל זה מציבים בפני הרופא המטפל אתגרים ייחודיים. מחד, בתינוקות אילו שכיחות זיהום חיידקי חמור (זח"ח) הינה גבוהה יחסית, יתכן אף יותר מאשר בכל אוכלוסיית ילדים אחרת ומאידך, הסימנים הקליניים באוכלוסיית תינוקות זו המסייעים להבחין בין תינוק עם זח"ח לבין זה עם מחלה נגיפית קלה הינם דלים ביותר ובלתי אמינים.

  בפועל, בבתי החולים בישראל (כמו גם בעולם) קיימת שונות רבה בהליכי הבירור והטיפול המתבצעים בתינוקות עד גיל 3 חודשים עם חום. עקב חוסר האחידות בנושא זה ולאור ריבוי הנתונים (שהינם לפעמים סותרים) לגבי אופן והיקף הבירור והטיפול הנדרשים בגילאים אלו וכן לאור חשיבות הנושא -  נוסח על ידי האיגוד הישראלי לרפואת ילדים והחוג למחלות זיהומיות בילדים בישראל מסמך המסכם את ההמלצות לבירור וטיפול הולמים באוכלוסייה זאת במלר"ד ילדים. יצוין כי נוסף על הספרות העולמית הענפה בנושא, באו לעזרתנו שפע נתונים אשר נאספו במרכזים השונים ברחבי ישראל ופורסמו בספרות הבינלאומית ועזרו בקביעת קוויים מנחים אשר יתאימו לאפידמיולוגיה ולמאפיינים הייחודיים של אוכלוסיית התינוקות בישראל.

  לפיכך, מטרת המסמך הנוכחי הינו לספק קוים מנחים לניהול מקרה של תינוק עד גיל 3 חודשים עם חום במלר"ד של בית חולים.

  לצפייה במסמך


  מהדורת 2018