• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הגישה הטיפולית להתערבות כלילית מלעורית במטופלים הסובלים ממחלה כלילית רב כלית המסתמנים עם אוטם לבבי חריף המלווה בעליות מקטע ST  אוטם חריף המלווה בעליות מקטע(STEMI) ST , הינו ההסתמנות הקלינית החריפה ביותר של מחלה כלילית, וזו המלווה בסיכון הגבוה ביותר לתחלואה ותמותה עתידיים. בלפחות ממחצית ממקרי ה-STEMI, נמצא כי המטופל סובל ממחלה כלילית רב כלית. מטופלים אלו נמצאים בסיכון גבוה יותר לתמותה במעקב ארוך טווח. הגישה המיטבית לטיפול בהתערבות מלעורית במטופלים אלו הינו אחד הנושאים מעוררי המחלוקת ביותר בספרות הקרדיולוגית. השימוש הנרחב בהתערבות כלילית ראשונית לטיפול בהיצרות המטרה ב-STEMI הוביל לירידה משמעותית בתחלואה ותמותה במקרי  ,STEMIואין מחלוקת על כך שטיפול זה הינו בעדיפות הראשונה במסגרת התערבות כלילית מלעורי ל- - STEMIבעורק המטרה שגרם להתקף הלב. לעומת זאת, קיימת מחלוקת משמעותית על הגישה הטיפולית למחלה רב כלית במסגרת STEMI. מספר מחקרים רנדומליים מבוקרים שפורסמו בשנים האחרונות קראו תיגר על הגישה הטיפולית אשר הייתה מועדפת מזה שנים, ובעקבותיהם נעשו שינויים מסוימים בהנחיות הקליניות של האיגודים הקרדיולוגיים באירופה וארצות הברית.

  יחד עם זאת, עדיין אין הסכמה רחבה ו\או הנחייה ברורה לגבי נושא זה,  ומספר שאלות משמעותיות נותרו ללא מענה חד משמעי.

  מטרת סקירה זו הינה לסכם את העדויות העדכניות בנושא, להדגיש את הנקודות השנויות במחלוקת, ולהציע גישה מומלצת על ידי האיגוד הקרדיולוגי הישראלי.

   


  מהדורת 2018