• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ביטוח בריאות בסיסי

  סוג הביטוח:

  ביטוח בריאות בסיסי משפחתי - במימון הר"י (כולל בני/ות זוג וילדים עד גיל 25) במנורה חברת לביטוח. 

  מי זכאי לקבל את הביטוח במימון הר"י?

  +

  חבר/ת הר"י (כולל בן/ת זוג וילדים עד גיל 25) לאחר 3 חודשי תשלום דמי חבר מלאים ברצף (הזכאות תיכנס לתוקף החל מהחודש הרביעי) ואשר לא הודיעו להר"י בכתב על סירוב להעברת פרטיהם למבטחים בתוך 30 יום מקבלת מכתב המיידע אותם על אפשרות זו.

  *הזכאות לביטוח היא לחבר/ת הר"י אשר שילמו דמי חבר מלאים לפחות 12 חודשים לפני פרישה ו/או לפני גיל 66 (המוקדם ביניהם).

  הבהרה: גמלאי המשלם דמי חבר מופחתים ולא שילם לפני פרישתו לגמלאות דמי חבר מלאים במשך 12 חודשים לפחות אינו זכאי לביטוח.

   

  לתשומת לבכם:
  הפסקת תשלום דמי חבר מבטלת את הזכאות לביטוח באופן מיידי.
  השלמת תשלום רטרואקטיבית בתוך 3 חודשים מקיום החוסר תאפשר המשכיות ברצף.

  התחלת תשלום מחדש, לאחר הפסקת תשלום, ללא השלמת חוב רטרואקטיבית בתוך 3 חודשים, כאמור לעיל, תהיה בכפוף לתקופת אכשרה וחריג מצב רפואי קיים, על פי הפוליסה.

  מי זכאי לרכוש את הביטוח באופן וולונטרי ובגבייה אישית ישירה למבטח?

  +

  ילדים של חברים/ות זכאים, כאמור לעיל, מעל גיל 25 ובני משפחותיהם.
  אלמנים/ות וילדים של חבר/ת הר"י שהיו מבוטחים בעת שהחבר/ה הלכו לעולמם חו"ח.

  הכיסוי הביטוחי

  +

  ביטוח הבריאות הבסיסי בחברת הביטוח כולל כיסוי לחוות דעת רפואית נוספת בישראל, פיצוי במקרה של מוות כתוצאה מניתוח, השתתפות בהוצאות הפריה חוץ גופית, סיוע לאחר ניתוח, פינוי רפואי מחו"ל, הוצאות נלוות לנסיעה לטיפול רפואי בחו"ל, השתלות איברים בחו"ל לאחר מיצוי זכויות על פי חוק, טיפולים מיוחדים בחו"ל לאחר מיצוי זכויות על פי חוק, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל להצלת שמיעה וראיה, מנוי למשדר קרדיולוגי, שמירת רקמות לתקופות ארוכות, בדיקות הקשורות בהריון, טיפולים בילדים, שהייה במחלקת/יחידת החלמה, התעמלות שיקומית אחרי אירוע לב, חיסונים לנוסעים לחו"ל, בדיקות מעבדה לגידולים ממאירים, מכשירים ואביזרים רפואיים, שירותים רפואיים נוספים.

  *בכפוף לתנאי הפוליסה.

  איך להצטרף?

  +

  חבר/ה זכאים יצורפו על פי דיווח של הר"י לאחר 3 חודשי תשלום דמי חבר מלאים ברצף (הזכאות תיכנס לתוקף החל מהחודש הרביעי) ובתנאי שלא הודיעו בכתב על סירוב להעברת פרטיהם למבטחים בתוך 30 יום מקבלת מכתב המיידע אותם על אפשרות זו.
  לצורך עדכון בני המשפחה (בן/ת זוג וילדים עד גיל 25) יש להעביר צילום ת.ז וספח פתוח של החבר לרבות ת.לידה של בן/ת הזוג.

  לצירוף ילדים בוגרים מעל גיל 25 (אשר לא היו מבוטחים טרם הגיעם לגיל 25) ו*בני משפחותיהם (*בן/ת זוג וילדים עד גיל 25), יש למלא טופס הצטרפות עבור כל ילד בוגר, לרבות הצהרת בריאות:  טופס הצטרפות בסיס אמבולטורי כולל הצהרת בריאות (קובץ PDF)

  **בטופס ההצטרפות יש למלא את פרטי חבר/ת הר"י בסעיף 1 ואת פרטי המצטרפים בסעיפים הרלוונטיים (ילד בוגר מעל גיל 25 בסעיף 2 ובני משפחה בסעיף 3).

  להמשכיות עבור ילדים בוגרים אשר היו מבוטחים בביטוח הבסיס והגיעו לגיל 25 +*בני משפחותיהם (*בן/ת זוג וילדים עד גיל 25) וכן, לאלמן/נה של חבר/ת הר"י זכאי/ת, יש למלא טופס הצטרפות נפרד, בלינק:

   טופס הצטרפות בסיס אמבולטורי

  **בטופס ההצטרפות יש למלא את פרטי חבר/ת הר"י בסעיף 1 ואת פרטי המצטרפים בסעיפים הרלוונטיים (ילד בוגר מעל גיל 25 בסעיף 2 ובני משפחה בסעיף 3. אלמן/נה של חבר/ת הר"י בסעיף 2 ובמקרה שיש ילדים מתחת לגיל 25 – יש למלא בסעיף 3).

  הגשת תביעה

  +

  לצורך הגשת תביעה יש למלא טופס תביעה מתאים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס.

   טופס תביעה לשירותים אמבולטוריים (קובץ PDF)

   טופס תביעה להשתלות איברים בחו"ל לאחר מיצוי זכויות על פי חוק, טיפולים מיוחדים בחו"ל לאחר מיצוי זכויות על פי חוק, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל להצלת שמיעה וראייה (קובץ PDF)

  ** בכל מקרה של צורך בהשתלה/ניתוח בחו״ל/טיפול מיוחד בחו״ל יש לפנות באופן מיידי למחלקת תביעות בריאות בבחב' הביטוח מנורה.

  ניתן להגיש את התביעה בשתי דרכים:

  1. ישירות דרך חב' הביטוח מנורה:  


  להגשת תביעה להחזר בגין שירותים אמבולטוריים שבוצעו, יש לשלוח את טופס התביעה בצירוף המסמכים הנדרשים למייל: [email protected]

  להגשת תביעה בגין השתלות איברים בחו"ל לאחר מיצוי זכויות על פי חוק, טיפולים מיוחדים בחו"ל לאחר מיצוי זכויות על פי חוק, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל להצלת שמיעה וראיה יש לשלוח את טופס התביעה בצירוף המסמכים הנדרשים למייל: [email protected]או ישירות דרך האתר

              ** בכל מקרה של צורך בהשתלה/ניתוח בחו״ל/טיפול מיוחד בחו״ל יש לפנות באופן מיידי למחלקת תביעות בריאות בבחב' הביטוח מנורה.

  2. דרך הר"י:

  יש להעביר את טופס התביעה הרלוונטי בצירוף כל המסמכים הנדרשים למחלקת השירות בהר"י: באמצעות פקס: 03-7519006 או באמצעות מייל      

  צריכים עזרה?

  +

  לשאלות והבהרות  אנא פנו בטופס מקוון או  בטלפונים: 03-6100471, 03-6100436