דרישות הר"י במו"מ - נכון ליולי 2011

את מאבק ההסתדרות הרפואית בישראל למען הצלת הרפואה הציבורית ניתן לסכם כמאבק להשגת שלוש מטרות עיקריות:

 

(1)     הפסקת סבסוד מערכת הבריאות על ידי הרופאים – דרישות בנושא תקינה, רפואה בפריפריה, מקצועות במצוקה, עומס תורנויות, ביטוח אחריות מקצועית

(2)     מתן רפואה ציבורית איכותית – מודל Full Timer – מומחים לאורך שעות הערב, תורנויות מומחים בשכר ראוי, טורי כוננות לפי התמקצעות;

(3)     שמירה על ערך השכר הריאלי של הרופאים לפחות – פיצוי בגין שחיקת עבר ושחיקה עתידית.

 

להלן דרישות הרופאים כפי שהוצגו במסגרת המו"מ שמקיימת הר"י עם משרד האוצר והמעסיקים על ההסכם הקיבוצי:


יש לציין כי הצעת האוצר על-פי הסכומים המוצגים להלן מבטאת את התוספות להסכם ל-8 שנים, אשר תתפרש על-פני 8 שנים. כל הסכומים נקובים בערכי ברוטו, והחישוב נערך למשרה מלאה (ללא עבודה נוספת).

 
 
 
 
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות


 
שאלות ותשובות