הוראות ביצוע של המדינה להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהחלטת ועדת המעקב מיום 11.3.2012

החוזר מתייחס בין היתר למענקי הבחינות למתמחים (לרבות מתמחי על) וכן לנושא תשלום שעות נוספות למתמחים שנשארו לאחר תורנות והעברת מחלקה.
לקריאת החוזר
נספח לחוזר

 
 
 
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות


 
שאלות ותשובות