מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
161. נספח להסכם קיבוצי (בוררות), בכפוף לסעיף 7.3.4 שלו

בהתאם למוסכם בסעיף 7.3.4 להסכם קיבוצי (בוררות) מיום 13/7/00 (להלן: "הסכם הבוררות"), ועל פי מסמך הטיוטא אשר צורף להסכם הבוררות, בעניין לוח הזמנים להליכי הבוררות עליהם הוסכם ובעניין אופן בחירת הבוררים אשר ישמשו באותם הליכים, מוסכם בזה כדלהלן:

 

א.    בוררות ליישוב חילוקי דעות במשא ומתן על חידוש הסכם קיבוצי (דגם א')

 

·       הבוררות תתנהל, מבחינת כללי הדיון, הבאת ראיות ולוחות זמנים, כך שתתאפשר הגשמת היעד של בירור יסודי וענייני תוך עמידה בלוח הזמנים המוסכם.

·       לצורך הליכי בוררות ליישוב חילוקי דעות במשא ומתן על חידוש הסכם קיבוצי, המתקיימים בהתאם לסעיף 4 להסכם הבוררות, יוסכם בין הצדדים על שלושה בוררים ניטראליים, אשר אחד מתוכם, או שלושתם (בהתאם לגודל הרכב וועדת הבוררות עליו יוסכם בין הצדדים), יכהנו בועדת הבוררות.

·       בראש הועדה יעמוד הבורר אשר ייבחר לכך בהסכמת הצדדים: בהרכב של שלושה – יהיה זה הבורר הניטראלי שנבחר לכהן בוועדה; בהרכב של חמישה – הצדדים יבחרו בורר אחד מבין שלושת הבוררים הניטראליים המכהנים בוועדה.

·       בנוסף לבורר או לבוררים הניטראליים יכהנו בוועדת הבוררות שני נציגי הצדדים – הממונה על השכר ויו"ר הר"י.

·       הבורר או הבוררים ימונו לכהונה בוועדת הבוררות ששה חודשים לפני תום תקופת הסכם השכר.

·       פסק הבוררות יינתן על ידי הבוררים תוך שלושה חודשים מהיום שבו הופנתה המחלוקת להכרעה בבוררות על ידי מי מהצדדים.

 

ב.    בוררות ליישוב חילוקי דעות בתקופת הסכם קיבוצי (דגם ב')

 

·       הבוררות תתנהל, מבחינת כללי הדיון, הבאת ראיות ולוחות זמנים, כך שתתאפשר הגשמת היעד של בירור יסודי וענייני תוך עמידה בלוח הזמנים המוסכם.

·       לצורך הליכי בוררות ליישוב חילוקי דעות בתקופת הסכם קיבוצי, המתקיימים על פי סעיף 5.1 להסכם הבוררות, מסוכם בין הצדדים, על רשימה של 9 בוררים, המצורפת לנספח זה, אשר מתוכה ניתן יהיה לבחור בורר לצורך ההליך.

·       הרשימה האמורה לעיל תיבדק ותרוענן במידת הצורך, בהסכמת הצדדים, מדי שנתיים.

·       במקרה בו קיימת הסכמה בין הצדדים על העברת המחלוקת לבוררות, ימונה בורר מתוך הרשימה האמורה, בהסכמה בין הצדדים, תוך 14 יום ממועד ההסכמה על העברת המחלוקת לבוררות.

·       במקרה בו קיימת מחלקות לגבי קיום התנאים לדיון בבוררות כאמור בסעיף 5.1.1 להסכם הבוררות, ימונה בורר מתוך הרשימה, בהסכמת הצדדים, תוך 14 יום מיום שנתגלעה מחלוקת כאמור. הבורר יכריע במחלקות לגבי קיום התנאים, תוך 30 יום מיום מינויו. אם יוחלט על ידי הבורר כי אמנם מתקיימים התנאים כאמור, ידון אותו בורר ויכריע גם במחלקות העיקרית.

·       במקרה בו קיימת מחלוקת לגבי קיום תנאים כאמור בסעיף 5.1.2 להסכם הבוררות, ובית הדין יכריע כי אמנם מתקיימים התנאים האמורים, ימונה בורר מתוך הרשימה, בהסכמת הצדדים, תוך 14 יום מהיום שבו נתקבלה הכרעת בית הדין.

·       במקרה בו לא מושגת הסכמה על מינוי בורר תוך התקופות האמורות לעיל, ימונה הבורר מתוך הרשימה בשיטת האלימנציה. לצורך כך יתכנסו הצדדים לישיבה באופן מיידי. בישיבה זו, כל צד ימחק בתורו שם של בורר אחד מתוך הרשימה, עד שייוותר שם של בורר אחד. בורר זה ימונה כבורר במחלוקת הנדונה. זהות הצד שימחק ראשון שם מהרשימה תקבע על ידי הטלת גורל.

·       כתב התביעה יוגש לבורר תוך 14 יום מיום מינוי הבורר, וכתב התשובה יוגש לבורר לא יאוחר מ-14 יום מיום שהומצא כתב התביעה לנתבע.

·       פסק הבוררות יינתן על ידי הבורר תוך 45 יום מהיום שבו הופנתה המחלוקת (העיקרית) לבוררות.

·       בהסכמת הצדדים ניתן יהיה להאריך תקופה זו ב-15 יום.

 

נספח להסכם הקיבוצי (בוררות) מיום 12.11.01, עפ"י סעיף 7.3.4 להסכם הבוררות.

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH