מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
75. חופשה שנתית במקרים מיוחדים

75.1

חופשה שנתית לרנטגנולוגים

החופשה השנתית של רופאים העובדים ברדיולוגיה אבחנתית או ריפויית תהיה בת 36 ימי עבודה.

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 20.

75.2

קיזוז מכסת חופשה – רופאי הסתדרות מדיצינית הדסה

בכל אחת מהשנים 1997, 1998, 1999 ו-2000, תופחת ב-5 ימים מכסת ימי החופשה של הרופאים לעומת המכסה הקיימת עד ל-31.5.97. במקרה בו המכסה אינה ניתנת להפחתה ב-5 ימים יבוצע ניכוי מיתרת ימי החופשה הצבורה של הרופאים העודפת על 65 יום – באופן שסך כל הימים שהופחתו או נוכו יגיע ל-5 ימים. לבי המכסה לשנת 1997 בלבד, הפחתת מכסת החופשה ו/או יתרת החופשה תיעשה באופן שיתרת החופשה לאחר ההפחתה לא תפחת מ-10 ימים ואולם לגבי רופא שניצל כבר את מלוא מכסת ימי החופשה לשנת 1997 או שיתרת החופשה שלו לשנת 1997 פחותה מ-10 ימים, לא תבוצע הפחתה במכסה לשנת 1997.

הסכם קיבוצי מיוחד מיום 14.1.98 ס' 7.

7.

רופאים תחת קרינה מייננת

 

7.1

החל ממועד חתימת ההסכם, הרופאים בבתי החולים החשופים לקרינה מייננת, בהתאם לרשימת המקצועות להלן יהיו זכאים לתוספת שנתית של 10 ימי חופשה בלבד (שאינם ניתנים לצבירה) ואשר יינתנו רק אם ניצל הרופא, באותה שנה, לפחות מחצית מימי החופשה השנתית לה הוא זכאי. לא ניתן יהיה לקבל פיצוי (פדיון) בעד ימי החופשה שלא נוצלו על ידי הרופא כאמור. למען הסר ספק, לא תהיה זכאות להגדלת מכסת ימי הבראה.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 17.1

 

7.2

הזכאות כאמור בסעיף 17.1 לעיל תתקיים בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 17.2

א.

לרופא הונפק תג קרינה אישי על ידי אחראי בטיחות הקרינה המוסדי.

 

ב.

הרופא נחשף לקרינה מייננת במהלך 6 חודשים בכל שנת עבודה.

 

ג.

הרופא מבצע בדיקות קרינה תקופתיות כנדרש על פי תקנות הבטיחות בעבודה.

 

ד.

להלן רשימת המקצועות:

 

 

רופאי רפואה גרעינית

רופאים אורטופדים מנתחים

רופאי כירורגיית כלי דם

רופאים אורולוגים

רופאים אלקטרופיזיולוגיים

רופאים מרדימים

רופאי ריאות

רופאים גסטרואנטרולוגים המבצעים בדיקות ERCP

רופאים נוירוכירורגים

רופאים מצנתרים במקצועות שונים לסוגיהם

 

7.3

הרופאים המנויים על רשימת המקצועות בסעיף 17.2 לעיל, לא יהיו זכאים לכפל זכות מכוח סעיף זה.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 17.3

7.4

מוסכם, כי לגבי הרופאים הזכאים מכוח סעיף זה בלבד ל-10 ימי חופשה כאמור לעיל, לא יוקטן מספר ימי החופשה כאמור, בשל המעבר לשבוע עבודה בן חמישה ימים.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 17.4

14.1

ביחס לסעיף 17.2 (ד) להסכם הקיבוצי, מוסכם שמקצוע כירורגיית כף יד ורפואת כאב יתווסף לרשימת המקצועות המופיעה בסעיף, והכל בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 17 להסכם הקיבוצי. 

החלטת ועדת מעקב מיום

23.4.12

15.

תוקף ההחלטה החל מיום חתימתה.

 

 

ימי חופשה

 

1.

החל מהמועד הקובע לדיווח, מכסת ימי החופשה השנתית של רופא שזכאי ל-26 ימי חופשה עובר למועד הקובע לדיווח, תעמוד על 22 ימי חופשה.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 37

2.

החל מהמועד הקובע לדיווח, מכסת ימי החופשה השנתית של רופא שזכאי ל - 10 ימי חופשה שנתית נוספים (שאינם ניתנים לצבירה או לפדיון), בשל חשיפה לקרינה, תעמוד על 32.

סעיף 38

3.

מספר ימי החופשה השנתית שנצברו לרופא ערב המועד הקובע לדיווח יופחת, החל מהמועד הקובע לדיווח, בשישית.

סעיף 39

 

4.

ערך יום חופשה לצורך תשלום דמי חופשה יוגדל, החל מהמועד הקובע לדיווח, בשישית.  ערך יום חופשה יחושב כדלהלן: השכר הקובע לעניין ערך יום לחלק במקדם 21.6 (חלף 25). לדוגמא החישוב הקודם היה: 400 ש"ח = 10000:25 והחישוב כתוצאה מהסכם זה הוא: ₪461.54 ש"ח=10000:21.67 וזהו ערך יום החופשה כאמור בסעיף 36 לעיל.

 

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH