מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
48. חלוקת הכוננויות

48.1

מוסכם כי בבתי החולים, תחולק כל מכסת הכוננויות המתוכננות בין הרופאים המומחים במחלקה, לרבות מנהלי המחלקות, באופן שווה ובהתאם למספר ימי העבודה של כל רופא מומחה במחלקה. מובהר כי מנהל מחלקה זכאי לוותר על כוננויות מתוכננות הניתנות לו לפי סעיף זה, בשיעור שהסכים לכך. כמו כן, אין באמור לעיל לפגוע באמור בסעיף 11 לנספח לזכ"ד מיום 5.7.83.

במקרים בהם לא יהיה ניתן להקצות כוננויות באופן שווה כאמור לכל הרופאים המומחים, אלא רק לחלק מהם, יועבר הנושא לבדיקה משותפת של מנהל בית החולים ונציג ועד הרופאים באותו בית חולים.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91, ס' 9.2.

(לסעיף 11 לנספח לזכ"ד מיום 5.7.83 ראה ס' 48.2 להלן).

 

48.2

לא יבצע מנהל מחלקה כוננויות מתוכננות במספר העולה על מספר הכוננויות המתוכננות של כל אחד מהרופאים הבכירים במחלקתו (יחסית להיקף משרתם). מקרים חריגים יאושרו על ידי מנהל בית החולים.

נספח להסכם קיבוצי מיום 5.7.83 ס' 11

על כוננויות מתוכננות של מנהלי בתי חולים וסגניהם ר' ס' 51.9 לאוגדן זה

48.3

תכנית הכוננויות המחלקתית תיערך על ידי המנהל באישורו של מנהל בית החולים.

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 36(ה)

48.4

למען הסר ספק מובהר כי כל מכסת הכוננויות תחולק על ידי מנהל מח' הרדמה בהתאם לכללים המפורטים בהסכם.

הסכם קיבוצי מיום 6.10.88 ס' 6.3

 

48.5

כל מכסת הכוננויות המתוכננות בפתולוגיה תחולק על ידי מנהל מח' פתולוגיה בהתאם לכללים המפורטים בהסכמים קודמים.

הסכם קיבוצי מיום 1.6.90 ס' 4.3.

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH