מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
19. תוספת פריפריה א'

19.1

רופאים מומחים לרבות מנהלים כהגדרתם בסעיף זה להלן המועסקים בבתי החולים הממשלתיים אשר יפורטו להלן יהיו זכאים החל מ-1.4.91 לתוספת שכר חודשית פריפריה א'. 

בתי חולים:

בי"ח צפת ופוריה להלן פריפריה - 1. בי"ח נהריה, אשקלון, בי"ח לבריאות הנפש באר שבע, להלן פריפריה - 2.

בי"ח חדרה, בי"ח לבריאות הנפש שער מנשה ובי"ח פרדסיה להלן פריפריה 3. 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 23.1 ו-23.2

 

19.2

תוספת פריפריה א' תשולם למומחים בהתאם לוuתק ולתפקיד כמפורט להלן:

מומחה א' - רופא מומחה המועסק בבתי החולים המנויים לעיל, בשנתיים הראשונות.

מומחה ב' - רופא מומחה המועסק בבי"ח המנויים לעיל תקופה העולה על שנתיים ברציפות כמומחה ואיננו מנהל.

מנהל - מנהל בי"ח וסגנו, מנהל מחלקה או מכון וסגנו, סגן מנהל מחלקה או מכון, מנהל יחידה מקצועית, מנהל מרפאה בבית חולים, מנהל חדר מיון ומנהל מרפאות חוץ.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.1991 ס' 23.3.

19.3

סכומי התוספת מפורטים בנספח א' ס' 6.1 לאוגדן זה והם יעודכנו במועדי תשלום תוספת היוקר ועפ"י שיעוריה.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.1991 ס' 23.4

19.4

התוספת תעודכן במועדי תוספת היוקר ועל פי שיעוריה.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.1991 ס' 23.5

19.5

התוספת היא שכר לכל דבר ועניין, לרבות לחישוב ערך יום עבודה.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 23.6

19.6

אין בתוספת זו כדי לפגוע בתוספת פריפריה המשולמת עפ"י פסיקת הבורר שוהם מיום 3.7.85.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.1991 ס' 23.7

לפסיקת הבורר שוהם ראה ס' 18 לעיל.

19.7

קופת חולים בשיתוף עם נציגי הר"י תערוך בדיקה של שכר הרופאים בבתי חולים בפריפריה א' כאמור בזכ"ד מיום 20.10.77, אשר סוכם מתוקף סעיף 39 שבזכ"ד מיום 29.11.76. הבדיקה תסתיים לא יאוחר מארבעה חודשים לאחר חתימת הסכם זה.

במידה וימצא כי מכלול תנאי השכר הניתנים לרופאי בתי החולים של קופת חולים בפריפריה א' נמוך מזה של רופאי בתי החולים הממשלתיים המפורטים בסעיף זה 23.2 להסכם קיבוצי מיום 21.7.91, יובא הנושא להכרעת ועדת המעקב, לרבות מועד תחילה, ובלבד שכל תוספת אשר יוחלט עליה, אם יוחלט, לא תעלה על תוספת פריפריה א'.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 23.8.

(לפירוט בתי החולים באזור פריפרי א' כמפורט בזכ"ד מיום 20.10.77 ראה ס' 18 לעיל).

ועדת מעקב מיום 27.3.95 (ר' ס"ק 19.7 להלן).

לס"ק 23.2 להסכם הנ"ל, ר' ס"ק 19.1 לעיל

19.8

להלן מסקנות ועדת המעקב שהוקמה מכוח סעיף 23.8 להסכם 21.7.91. 

  • בתי החולים העמק וסורוקה יוגדרו כפריפריה 2.
  • הרופאים המומחים בבתי החולים הנ"ל יהיו זכאים לתוספת עפ"י הכללים המפורטים בסעיף זה.
  • למען הסר ספק, כל ההטבות (לרבות קרנות) ותשלומי השכר החריגים שנהגו בבתי החולים הנ"ל בטלים.
  • תחילת ההסדרים כמפורט לעיל החל ב-1.1.93.

ועדת מעקב קופ"ח כללית מ-11.5.93.

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH