לתוכן מרכזי
 • כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • בטיחות וסדציה בבדיקות אנדוסקופיות

  קורס ובחינת הסמכה
  מבנה הקורס: קורס מקוון
  ניהול אקדמי: ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר אורי סגול
  מועד הקורס: פתוח כל השנה
  סיום הקורס מקנה תעודת הכשרה
  עקרונות סדציה בטוחה
  תרופות סדציה
  אחזקת נתיב האוויר
  היבטים קרדיאליים לקראת אנדוסקופיות
  סדרת הרצאות – חובת צפייה חלה על כולן ובסיום ייפתח קישור לבחינה
  בחינה – ציון עובר 100 מקנה תעודה
  • נושאי הקורסים ו/או מועדם ו/או הפורמט שלהם נתונים לשינויים לפי צרכיה של הר"י ו/או המשתתפים בהם, והר"י תהיה רשאית לבטל ו/או לשנות את נושאי ו/או מועדי ו/או מיקומיהם, במתן הודעה למשתתפי הקורסים.
  • כל מידע ותוכן המופיע בבית הספר המקוון ו/או בקורסים המוצעים על ידי ההסתדרות הרפואית נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. יישום התכנים הנלמדים הינו באחריות המלאה של הלומד ואין ההסתדרות הרפואית בישראל אחראית בין באופן ישיר או עקיף לתוכן המתפרסם והנלמד ולכל נזק או אובדן שעלול להיגרם ללומד או לכל צד שלישי בעקבות שימוש בתוכן. כל החלטה או פעולה שתעשה בהסתמך על התכנים, הם לחלוטין באחריות הבלעדית של הלומד.
  • מספר המקומות מוגבל