עמוד בית
יום ד, 19.06.24

תקנון הר"י

תקנון ההסתדרות הרפואית בישראל מפרט את מבנה הר"י, את מטרותיה ואת היקף פעילותה.

התקנון משתנה ומתעדכן מעת לעת. לפני הסתמכות עליו, יש לפנות למחלקה המשפטית בהר"י.

במקרה של סתירה, האמור בפרסומי הר"י הרשמיים תקף.

להלן תקנון הר"י כפי שאושר בוועידת הר"י ה-44, שנערכה במארס 2023.