רפואת המשפחה - מחלקה

כללי

 • מחלקה תהיה זכאית להכרה, כאשר יוכח שהיא מאפשרת למתמחים תנאים למילוי מלא של דרישות הסילבוס של ההתמחות ברפואת המשפחה.
 • מחלקה מוכרת תכלול עד 50 מתמחים.

 

 1. כח אדם
 • מנהל המחלקה הוא מומחה ברפואת המשפחה, העובד במשרה מלאה.
 • סגן מנהל מחלקה/ רכז מתמחים - תפקיד זה אינו חובה במחלקות בהן מספר קטן של מתמחים.
 • עובדת סוציאלית - רצוי מאוד שהמחלקה תלווה על ידי עובדת סוציאלית שתעסוק במיון מועמדים, ובהדרכת המתמחים בתחומים הפסיכו-סוציאליים.

 

 1. פעילות מחלקתית שוטפת:
 • המחלקה תקיים פעילות שוטפת של גיוס מתמחים, תוך הערכתם, מיונם ושיבוצם במרפאות.
 • בקרת הוראת המתמחים במרפאות ובבתי החולים במהלך ההתמחות.
 • בקרת הוראת המדריכים והעובדות הסוציאליות.
 • פעילות הוראתית שוטפת - ריכוז קורסי ההתמחות שיכללו השתתפות בקורס אוניברסיטאי בן 3 שנים לפחות וקבלת דיפלומה ברפואת המשפחה. המחלקות תקיימנה פעילות הוראתית משלימה לקורס החובה האוניברסיטאי, לשיפור הידע וחינוך המתמחה בתחומים שנקבעו על פי הסילבוס, שנקבע על ידי המועצה המדעית.
 • מעורבות בשירות בקהילה, תוך יצירת קשרי עבודה עם מנהלי השירות הרפואי ובדיקת דרכים לשיפור השירות.
 • קיום פגישות צוות קבועות.
 • פעילות שוטפת להעשרה בנושא הוראה והדרכה למדריכים.
 • פעילות מחקרית קבועה ברפואת המשפחה.

 

 1. ציוד מחלקתי:
 • ספריה רפואית ועיתונים ברפואת המשפחה.
 • תקשורת ונגישות למאגרי מידע אלקטרוני רלוונטיים.
 • חדרי הרצאות ופגישות של קבוצות קטנות.
 • ציוד אור-קולי ועזרי הוראה הולמים.
 • חדר סגל

 

 1. אתרי ההוראה להדרכה
 • המדריך ברפואת המשפחה
  דרישות התפקיד:
  - רופא מומחה ברפואת המשפחה לפחות שנה מסיום התמחותו, עם ניסיון ויכולת בהדרכה והוראה (סטודנטים, מתמחים, רופאים כלליים וכד'), הקשור למחלקה ומשתתף בפעילותיה.
  - בהיעדרו של המדריך: מנהל המחלקה אחראי על רציפות ההדרכה באתר וחשיפת המתמחה להדרכה צמודה ומתאימה.
  - מנהל המחלקה אחראי לכיסוי ההדרכה במשרה מלאה על ידי המדריך ברוטציה שלב א'. במידה והמדריך עובד פחות מארבעה ימים בשבוע במרפאה, יעבוד המתמחה (שלב א') ליד מומחה ברפואת המשפחה אחר במרפאה, בכפוף לאישור מנהל המחלקה.
    כאשר המדריך עובד חלק מזמנו בתפקיד שאינו קליני, יהיו למתמחה שני מדריכים - מדריך עיקרי ומדריך נלווה.
  - במידה והמדריך עובד במשרה קלינית מלאה בשתי מרפאות, וזאת בתנאי ששתי המרפאות מוכרות, המתמחה יתלווה למדריך בשתי המרפאות.
 
 • אוכלוסיית המטופלים (רוטציה שלב א')
  - מגוון מטופלים מכל הגילאים ובכל קשת הסיבות לפנייה לרבות ילדים, קשישים וחולים סופניים. אין לאשר מצב בו המתמחה רואה רק פונים דחופים, או מטופלים של רופאי המרפאה האחרים באופן שגרתי.
  - בתקופת ההתמחות יוקדש זמן מיוחד לביקור חולים שהתאשפזו בבית חולים וללווי מטופלים לייעוצים או פעולות מיוחדות (צינטור, ניתוח וכד'), ו/או יעוץ של מומחים המבקרים במרפאה.
  - במידה והמדריך לא מטפל בילדים או בקשישים, עליו לדאוג לחשיפת המתמחה לאוכלוסיות אלו בקהילה במהלך רוטציה שלב א'.

 

 • תנאים פיזיים (רוטציה שלב א')
  - לרשות המתמחה יעמוד חדר בדיקה קבוע ומוגדר, אשר יכלול את כל הציוד הדרוש לעיסוקו, כולל מחשב.
  - חדר המדריך יהיה סמוך לחדר המתמחה - כך שלמתמחה תהיה גישה נוחה להתייעצות מידית עם המדריך.
  - במרפאה תהיה ספריה רפואית עם ספרי לימוד בסיסיים וגישה למאגרי מידע לפחות בתחומים הבאים: רפואת משפחה, פנימית, ילדים, נשים, גריאטריה, פסיכיאטריה, פרמקולוגיה ועור.
  - במרפאה תהיה קיימת רשומה רפואית מסודרת הן ברמת הפרט (רישום לפי בעיות ואבחנות) והן ברמת המרפאה (רישום חולי סכרת וכדומה).

 

 • מסגרת ההדרכה
  - המדריך חייב להיפגש עם המתמחה (בשלב א' ו-ב') לישיבות הדרכה אישית מסודרות וקבועות בנפרד מזמן קבלת החולים.
    רצוי שבתחילת השהות במרפאה, ישב המתמחה בחדרו של המדריך ויצפה בעבודתו במשך שבוע ימים לפחות. בהמשך ישב המדריך עם המתמחה ויצפה בעבודתו של האחרון.
     בסיום תקופת השהות במרפאה, ישב המדריך שוב ויצפה בעבודת המתמחה לשם הערכת יכולתו, מיומנותו וביצועיו של המתמחה.
  - המדריך ייפגש עם המתמחה (שלב א' ושלב ב') לפחות אחת לשבועיים למשך שעה לפחות, לדיון בנושא קליני שיקבע מראש מתוך הסילבוס. המדריך ילווה את המתמחה בהכנה לבחינת שלב ב' כולל בחירה והכנת המשפחה וארגון הפרקטיקה.
  - במהלך רוטציה שלב א' יוקדש זמן לביצוע פרוייקט קהילה/ עבודת מחקר ברפואה מונעת בהדרכת המדריך או מדריך אחר מהמחלקה (כמו רכז מחקר). כמו כן יוקדש זמן מיוחד לאבטחת איכות עבודתו של המתמחה.
  - בנוסף למדריך האישי יקבל המתמחה הדרכה נוספת מהעובדת הסוציאלית של המחלקה במסגרת פרטנית או קבוצתית. הפגישות תתקיימנה באופן מסודר ושוטף עם העו"ס להדרכה אישית וקבוצתית (בשלב א' ו-ב') והכנת המשפחה (לשלב ב').

 

 
הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303