מחלות לבלב ודרכי מרה

 דרכי מרה:

א)       רכישת ידע והבנת האנטומיה והאמבריולוגיה של מערכת המרה, והפרעות מולדות.

ב)       רכישת ידע בנושא הבקרה ההורמונלית והעצבית של זרימת המרה ותפקוד כיס המרה, פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה של הפרשת המרה ואבני המרה.

ג)        רכישת ידע באפידמיולוגיה, אטיולוגיה, הסתמנות, סיבוכים וטיפול במחלות של  צינורות המרה כגון PSC, כולנגיטיס משנית,זיהומים אופורטוניסטים ופרזיטרים ומחלות של כיס המרה, כגון כולציסטיטיס ללא אבנים, כולסטרולוזיס, גידולים של כיס המרה ודרכי המרה.

ד)       רכישת ידע בהפרעות בתנועתיות של מערכת המרה, כגון הפרעה בתפקוד של ספינקטר ע''ש אודי.

ה)      הבנת הגישה לאבחון וטיפול בתסמינים קליניים נפוצים: כולסטזיס / צהבת חסימתית / כאב ב RUQ / ממצאים אקראיים בהדמיה.

ו)         הכרת אמצעי ההדמיה של דרכי המרה עקרונות השימוש: US / CT / MRI (MRCP) / EUS / ERCP.

ז)        רכישת מיומנויות באבחון של סיבוכים לאחר ניתוחים של מערכת המרה, ואפשרויות הטיפול בהם (כולציסטקטומיה, הפטיקו-ג'ג'ונוסטומיה, ציסטות של דרכי מרה).

מחלות לבלב:

א)       רכישת ידע והבנה של האנטומיה והאמבריולוגיה של הלבלב והפרעות מולדות.

ב)       הכרת הפיזיולוגיה של המערכת האקסוקרינית : אנזימי העיכול ותפקידם, בקרה הורמונלית ועצבית של ההפרשה.

ג)        רכישת ידע באפידמיולוגיה, אטיולוגיה, הסתמנות והטיפול בדלקת חדה של הלבלב, וסיבוכיה.

ד)       רכישת ידע באפידמיולוגיה, אטיולוגיה, הסתמנות וטיפול בדלקת כרונית של הלבלב - טיפול באי ספיקה אקסוקרינית וכאב כרוני.

ה)      רכישת ידע באפידמיולוגיה, אטיולוגיה, הסתמנות וטיפול בשאת הלבלב וסיבוכיה.

ו)         רכישת ידע בגנטיקה של מחלות הלבלב: דלקת לבלב תורשתית, ציסטיק פיברוזיס, ממאירות של הלבלב.

ז)        רכישת מיומנויות באבחון וטיפול במחלות ציסטיות של הלבלב.

ח)      רכישת ידע בהדמיה של הלבלב-  US / CT / MRI /ERCP , והבנת ההתוויות, היתרונות והחסרונות של אמצעי ההדמיה השונים והפענוח שלהם.

ט)      הכרת הסיבוכים ודרכי האבחון של ניתוחי הלבלב - ניתוח על שם Whipple, ניקוז כירורגי של ציסטות, כריתה חלקית / שלמה של הלבלב.

י)         רכישת ידע ומיומנויות בהתוויה ובפענוח של בדיקות אבחנתיות במחלות הלבלב : בדיקות דם כגון רמות עמילזה וליפזה, סמני לפנקראטיטיס כרונית, סמני גידול בדם, מבחנים בלתי ישירים וישירים להערכת ההפרשה (סקרטין, סקרטין וCCK-).

יא)     הכרת עקרונות הטיפול התזונתי בדלקת לבלב חדה וכרונית.

יב)     רכישת מיומנויות בביצוע אנדוסקופיה של דרכי המרה והלבלב (ראה פרק אנדוסקופיה).