9. הגשת בקשה לתואר מומחה לאחר מעבר בחינת שלב ב'

שאלה:
עברתי החודש בחינת שלב ב' ברפואת ילדים. מתי אוכל להגיש את הטפסים לבקשת תואר המומחה? 

תשובה:

תוכל להגיש בקשה לאישור תואר המומחה ברגע שבו עמדת בכל דרישות הסילבוס במלואן – מלוא תקופת ההתמחות הנדרשת במקצוע, עמידה בבחינות ההתמחות והגשת דו"ח עבודה במדעי היסוד או תעודה על סיום קורס אקדמי (במקצועות המתאימים). ניתן להגיש את הבקשה גם אם טרם אושר דו"ח המחקר במדעי היסוד. 

מומלץ להגיש את הבקשה בהקדם האפשרי, כדי שלא להחמיץ את הוועדה המקצועית הקרובה ביותר. עיכוב בהגשת הבקשה עלול להביא לעיכוב של חודשים מספר באישור הבקשה. טופס הבקשה ושובר התשלום נמצאים אצל יו"ר ועדת ההתמחות בביה"ח. תוכל לעיין בהוראות למילוי הטופס, ולבדוק אילו מסמכים יש לצרף לבקשה.

תאריכי הוועדות מתפרסמים בלוח האירועים באתר המתמחים. תוכל/י לבדוק מתי מתקיימת ישיבתה הקרובה של הוועדה ברפואת ילדים. יש להגיש את המסמכים עד שבוע ימים לפני תאריך התכנסות הוועדה, כדי להבטיח כי תיקך יוגש לישיבה הקרובה. מסמכים שיוגשו מאוחר יותר, יוגשו אל ישיבת הוועדה הבאה.