הנחיות לנבחן בחינת שלב ב' ברפואת המשפחה

 
  1. להקפיד על הופעה לבחינה בזמן.
  2. לכל נבחן יוקצה חדר אישי לבחינה. עם סיום התשאול בכל חלק של המבחן הנבחן יצא מהחדר לחדר ריכוז נבחנים וימתין שם עד שהבוחנים יעזבו את חדרו. לאחר צאתם ניתן לחזור לחדר.
  3. יש לכבות טלפונים סלולאריים. ניתן להכניס מזון ושתייה לחדר הבחינה אך אין לאכול בזמן הבחינה עצמה.
  4. נבחן אשר מזהה ומכיר את אחד מבוחניו מהכרות של קשר אישי ביניהם מתבקש מיידית טרם החל צוות הוועדה לתשאל לקרוא למנהלי הבחינה בכדי לשנות את הרכב הוועדה.
  5. יש להישמע להוראות והנחיות צוות מנהלי הבחינה ונציגי מחלקת הבחינות.
  6. בתום כל ועדות הבחינה יש להמתין בקומת החדרים עד לקבלת הודעה על תוצאת המבחן. מדובר בהמתנה כשעה פחות או יותר.